Η ομάδα μηχανικών της Panda Solutions, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση παντός τύπου οικοδομικών αδειών.
Σύμφωνα με τους Ν.4030/2011 και 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), εκδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης όπου υπάγεται το ακίνητο:
α. Άδεια Δόμησης
β. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ή
γ. προ 48 ωρών έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. (και του οικείου Αστυνομικού Τμήματος),
αναλόγως των εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.


Της έκδοσης οποιουδήποτε τύπου Άδειας, προηγείται συνάντηση με τον αρμόδιο μηχανικό της εταιρείας και επιτόπου αυτοψία στον χώρο σας για τον ακριβή προσδιορισμό της εργασίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, καθώς και αναλυτική σχετική πληροφόρησή σας.