Ένας από τους κύριους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Panda Solutions είναι ο τομέας των κατασκευών. Οι μηχανικοί της εταιρίας έχοντας στο πλάι τους εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνουν τον προγραμματισμός, την διαχείρηση και την υλοποίηση νέων οικοδομικών έργων.

Μεγάλη σημασία δίνεται στην ποιότητα της κατασκευής, η οποία διασφαλίζεται μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών και ελέγχων που τηρούνται ειδικά σε θέματα υποδομής, όπως ο φέρον οργανισμός κτιρίου, οι υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η μόνωση ώστε να κατασκευάζονται κτίρια ασφαλή με υψηλό επίπεδο προδιαγραφών.

Η Panda Solutions αναλαμβάνει διαφόρων κατηγοριών κατασκευές, όπως :
- Οπλισμένου σκυροδέματος
- Μεταλλικές
- Φέρουσας τοιχοποιίας

Η τεχνική εφαρμογή και οι λεπτομέρειες της κατασκευής αποτελούν το κριτήριο για την ποιοτική ολοκλήρωση του οικοδομικού έργου.