Η αρχιτεκτονική μελέτη αναφέρεται στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός χώρου με έμφαση στη λειτουργικότητα, την έκφραση των ανθρώπινων αναγκών, και την αισθητική αρτιότητα. Η ομάδα της Panda Solutions διεκπεραιώνει ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές μελέτες έχοντας πάντα κατά νου την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Η ομάδα ειδικεύεται στο να προτείνει λύσεις και προτάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας την προσωπική επαφή, με σκοπό το άρτιο αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς συμμετοχής στη διαδικασία συνεχούς αναζήτησης των νέων τάσεων.

Σε κάθε μορφή και στάδιο μελέτης δίνεται έμφαση στον ενεργειακό σχεδιασμό, τη χρήση νέων τεχνολογιών και πρωτοποριακών υλικών.

Είδη αρχιτεκτονικών μελετών που αναλαμβάνονται:

- Αρχιτεκτονική σύνθεση κτιρίου
- Μελέτη εσωτερικής διαρρύθμισης χώρου
- Εξωτερική αναδιαμόρφωση κτιρίου (όψεις)
- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου
- Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων