Σαγρή Ευδοκία / Διακοσμήτρια
Τζάνης Ιωάννης / Ηλετρολόγος μηχανικός
Θεουλάκης Κωνσταντίνος / Τοπογράφος Μηχανικός
Σταμούλης Σπύρος / Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

 

Συνεργαζόμενες εταιρείες

Στο δίκτυο των συνεργατών της Panda Solutions περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες εταιρείες:

 

ionios texniki    vip constructions    heliosres        solar

 

 

platina energy      vivexrom     big solar    steca

 

 

illusion 3d     metalokat       psb