Πρόταση διαμόρφωσης 2 ανεξάρτητων Studio

Aρχιτεκτονική μελέτη διαχωρισμού υφιστάμενου καταστήματος (καθαρού ύψους 5.8 μ.), σε δυο ανεξάρτητες κατοικίες (studio) 42τ.μ. έκαστη.
Oλοκληρωμένη πρόταση εσωτερικής διακόσμησης των νέων χώρων.

p11

 

                                                                                                     Πρόταση α

 

 

 

 

 

p21

 

                                                                                                     Πρόταση β