Ανακαίνιση Υφιστάμενου Κτηρίου

Συντήρηση όψεων και διαμόρφωση στέγης, περιβάλλοντος χώρου και εισόδου πολυκατοικίας.