Προσθήκη Μεταλλικής Κατοικίας

Προσθήκη ορόφου από μεταλλικό σκελετό σε υπάρχον κτήριο, σε συνεργασία με την εταιρεία κατασκευών "ΜETALLOKAT".