Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Ολοκληρωμένη πρόταση και ανακατασκευή εσωτερικού χώρου διαμερίσματος στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας.