Συγκρότημα μεταλλικών κατοικιών

Ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών με μεταλλικό σκελετό, σε συνεργασία με την εταιρία VIP Constructions.