Πιστοποιήσεις Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η Panda Solutions σε συνεργασία με την εταιρία Eurocert European Inspection and Certification Company SA πραγματοποιεί αυτοψίες σε Φ/Β πάρκα με σκοπό την πιστοποίησή τους βάση του προτύπου EN 62446.
Επισκέψεις έχουν γίνει κυρίως στη βόρεια Ελλάδα όπου φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες.