Επισκευή & ανακαίνιση όψεων κατοικίας (Κιάτο Κορινθίας)

Εξωτερική ανακαίνιση και επισκευή διώροφης κατοικίας στο Κιάτο Κορινθίας.