Επισκευή κατοικίας από φέρουσα τοιχοποιία

Ενίσχυση και επισκευή διώροφης κατοικίας από φέρουσα τοιχοποιία και ανακατασκευή της ξύλινης στέγης