Ανακαίνιση εστιατορίου Στροφή

Εξωτερική ανακαίνιση κτηρίου και εσωτερική ανακαίνιση και διαμόρφωση χώρου του εστιατορίου Στροφή.