Διαμόρφωση χώρου παραστάσεων

Εσωτερική διαμόρφωση υφιστάμενης αίθουσας σε χώρο παραστάσεων, δυναμικότητας 40 θέσεων.