Η εταιρία Panda Solutions, δημιουργήθηκε στα μέσα του έτους 2011 από τη συνεργασία νέων μηχανικών και έμπειρων επαγγελματιών. Συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή γνώση των μηχανικών διάφορων ειδικοτήτων με την κατασκευαστική εμπειρία των συνεργατών επαγγελματιών, η εταιρία δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, τον συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση νέων κατασκευών και ανακαινίσεων.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση κάθε είδους χώρου με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα, παρέχοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα της καλύτερης αξιοποίησης και προβολής του χώρου τους. Με αυτή τη φιλοσοφία, η εταιρεία συνεχίζει να αναλαμβάνει με εξαιρετική επιτυχία την ολοκληρωμένη δημιουργία χώρων κάθε είδους.